Demanda impropia en Atención Primaria

PRIMEIRO PREMIO Á MELLOR COMUNICACIÓN ORAL

Autores/as

  • Manuel Fernández Rivas Médico de familia
  • Patricia Añón Varela
  • Ramón Veras Castro

Palabras clave:

Atención primaria, Demanda, Tempo de consulta.

Resumo

Introdución

A saturación da consulta e a demanda impropia entendida esta como aquelas citas que non deberían ser atendidas polo médico de familia son factores de risco de burnout. O obxectivo é coñecer a proporción de citas que corresponden a demanda impropia nas axendas de médicos de familia que traballan na área de saúde de A Coruña e factores asociados.

Tipo de estudo

Observacional transversal.

Ámbito

Consultas de medicina de familia da Área de Saúde de A Coruña

Poboación

Todas as citas atendidas da axenda de 19 médicos de familia de 14 centros de saúde rurais e urbanos da Área de Saúde de A Coruña, en 11 días seleccionados aleatoriamente ao longo de 3 meses. N= 5255.

Medicións principais

Demanda impropia definida segundo validez de criterio, xénero e idade dos facultativose dos pacientes, duración da consulta desde o inicio ata o final, tipo de consulta (demanda ordinaria, receitas, programada, forzada).

Resultados

A proporción de demanda impropia (DI) é de 8,4% (IC 95% 7,71-9,23). Asóciase a facultativos con menor idade e de xénero feminino, e ao tipo de consulta forzada. A mediana de duración da axenda é de 490 minutos, rango intercuartílico (RIQ) de 79,75.

A mediana de demanda impropia por día é 2 (RIQ 3), sendo a media 2,81.

Conclusións

A proporción de demanda impropia é elevada, dun mínimo de 7,71%. Asóciase a xénero feminino, menor idade do facultativo e o tipo de consulta forzada. Obsérvase sobrecarga asistencial dado que a mediana de tempo dedicado a resolver a axenda é de 390 minutos, unha hora e media máis do recomendado na axenda de calidade.

Publicada

01.11.2023

Número

Sección

Resultados de Investigación

Categorías