Cadernos de Atención Primaria https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos <p><span style="font-weight: 400;">Cadernos de Atención Primaria é unha revista científica para os profesionais de Atención Primaria de Ga</span><span style="font-weight: 400;">licia. É editada pola Asociación Galega de Medicina de Familia e Comunitaria (AGAMFEC) co fin de difundir a producción científica no ámbito da Atención Primaria. </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">A súa publicación iniciouse no ano 1994, comezando en 2018 a revisión externa por pares. En 2022,</span><span style="font-weight: 400;"> solicitamos a avaliación para</span><span style="font-weight: 400;"> a incorporación de Cadernos de Atención Primaria ao IBECS, oque supón o recoñecemento do traballo de moitos profesionais durante moitos anos. GRAZAS.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"> </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Este ano 2022 queremos iniciar unha nova etapa e dar un paso adiante, incorporando outros profesionais de Atención Primaria, especialmente da Enfermaría Comunitaria, e tamén de compañeiros de Portugal, tan cerca e tan lonxe. </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Unha nova etapa tamén require un cambio no formato e na xestión da revista. En canto ao formato a partir deste ano iniciámonos cunha única publicación continua anual </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">En canto á xestión vamos a usar o software OJS acollido o sistema Open Access, libre e gratuito.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Temos moitas ambicións no horizonte, como estender a difusión por buscadores científicos e conseguir a incorporación a índices internacionais. Sempre coa nosa razón de ser na cabeza e na paixón: </span></p> <p><strong>Compartir o coñecemento e experiencia dos profesionais de Atención Primaria</strong></p> <p><strong>Contamos con vós</strong></p> es-ES <p>Esta revista se publica bajo una licencia</p> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es" target="_blank" rel="noopener">CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)</a></p> secretaria@agamfec.com (Secretaría AGAMFEC) soporte@agamfec.com (Soporte AGAMFEC) Mon, 18 Apr 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Agora e sempre, Cadernos https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/26 Daniel de Bernardo Roca Derechos de autor 2022 Cadernos de Atención Primaria https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/26 Mon, 18 Apr 2022 00:00:00 +0000 Lesión tras fotoexposición prolongada. A propósito de un caso. https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/29 Blanca Sánchez Galindo Derechos de autor 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/29 Mon, 18 Apr 2022 00:00:00 +0000 La Crisis de los opiáceos.¿ Es posible algo así en España? https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/21 <p>Estados Unidos se enfrenta a la peor crisis de drogadicción de su historia y no se debe a la heroína, la cocaína o las sustancias de diseño, sino a los medicamentos de origen opiáceo prescritos con receta médica. Desde el Grupo de Trabajo de Atención al Dolor analizamos este hecho y las posibilidades de que algo así ocurra en España.</p> Gabriel Romero de Ávila Cabezón, Mª Ángeles González Sabajanes Derechos de autor 2022 Cadernos de Atención Primaria https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/21 Sun, 10 Apr 2022 00:00:00 +0000