1.
Sánchez Fontarigo N, Mellado García AM. Soidade non desexada, a sua prevalencia e asociación coa sa´úde precibida na poboación xeral. Primeiro premio UD VIGO. Cad.Aten.Primaria [Internet]. 1 de mayo de 2022 [citado 3 de octubre de 2023];28(2). Disponible en: https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/37