Sánchez Fontarigo, Noelia, y Alba María Mellado García. «Soidade Non Desexada, a Sua Prevalencia E asociación Coa sa´úde Precibida Na poboación Xeral. Primeiro Premio UD VIGO». Cadernos De Atención Primaria, vol. 28, n.º 2, mayo de 2022, https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/37.