[1]
N. Sánchez Fontarigo y A. M. . Mellado García, «Soidade non desexada, a sua prevalencia e asociación coa sa´úde precibida na poboación xeral. Primeiro premio UD VIGO», Cad.Aten.Primaria, vol. 28, n.º 2, may 2022.