Sánchez Fontarigo, N. y Mellado García, A. M. . (2022) «Soidade non desexada, a sua prevalencia e asociación coa sa´úde precibida na poboación xeral. Primeiro premio UD VIGO», Cadernos de Atención Primaria, 28(2). Disponible en: https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/37 (Accedido: 17 junio 2024).