Sánchez Fontarigo, Noelia, y Alba María Mellado García. 2022. «Soidade Non Desexada, a Sua Prevalencia E asociación Coa sa´úde Precibida Na poboación Xeral. Primeiro Premio UD VIGO». Cadernos De Atención Primaria 28 (2). https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/37.