Sánchez Fontarigo, N., & Mellado García, A. M. . (2022). Soidade non desexada, a sua prevalencia e asociación coa sa´úde precibida na poboación xeral. Primeiro premio UD VIGO. Cadernos De Atención Primaria, 28(2). Recuperado a partir de https://journal.agamfec.com/index.php/cadernos/article/view/37