(1)
Sánchez Fontarigo, N.; Mellado García, A. M. . Soidade Non Desexada, a Sua Prevalencia E asociación Coa sa´úde Precibida Na poboación Xeral. Primeiro Premio UD VIGO. Cad.Aten.Primaria 2022, 28.