[1]
Sánchez Fontarigo, N. y Mellado García, A.M. 2022. Soidade non desexada, a sua prevalencia e asociación coa sa´úde precibida na poboación xeral. Primeiro premio UD VIGO. Cadernos de Atención Primaria. 28, 2 (may 2022).